Gent de mar: navegants i mariners a la flota catalana del vuit-cents

Dilluns 17, d’octubre a les 19 h a la sala Verdaguer tindrà lloc la sessió Gent de mar: navegants i mariners a la flota catalana del vuit-cents a càrrec de Francesc Lleal, capità de la marina mercat i historiador. Aquesta sessió és la cinquena del cicle “Grups i classes socials a Catalunya”.

Durant el segle XIX els increments agraris del camp català i l’augment de les produccions industrials, van impulsar les exportacions. Les drassanes construïren goletes, bergantins, pollacres i fragates que transportaven mercaderies de tot tipus, fonamentalment, cap a les excolònies americanes, però també a molts altres llocs del món.

Per tenir persones amb capacitat de comandar aquestes naus d’altura, va caldre crear escoles de nàutica, mentre que la pesca i la navegació de cabotatge, subministraven la marineria.

marina-catalana-vuit-cents

Les relacions humanes a bord d’aquests vaixells, on només hi havia homes, així com l’organització als pobles costaners d’on procedien els tripulants que emprenien aquests llargs viatges, crearen una manera de ser i de veure la vida certament singular.

En arribar al darrer quart del segle XIX, els mariners de la vela veieren com, cada vegada més, apareixien a l’horitzó de la mar les fumeres negres dels nous vaixells a vapor, que haurien d’esbandir-los definitivament de les rutes marítimes al segle següent. D’aquesta manera va començar una nova etapa de la història de la navegació.

Informació facilitada per Francesc Lleal

bricbarca